Des del CET de la Fundació El 7 d'Astres optem per vehicles elèctrics perquè suposen zero emissions davant dels vehicles de combustió interna. Els mitjans de transport sostenibles totalment elèctrics no necessiten un tub d'escapament, ja que no generen fuites. El...

read more