La nostra història

La Fundació El 7 d’Astres és una organització sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número T00188. El 7 d’Astres es constitueix l’any 2021, essent el resultat de l’escissió parcial de Fundació Astres, qui va escindir la seva banca d’activitats productives,  el Centre Especial de Treball, amb una antiguitat que prové de l’any 1999 a favor de Fundació El 7 d’Astres.

Som una entitat que neix amb l’objectiu de garantir un futur digne a les persones amb discapacitat intel·lectual principalment des d’un abordatge integral, individualitzat i integrador amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquestes.

Dediquem la nostra activitat a la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat d’especials dificultats, principalment intel·lectual i psíquica. Els principals programes i actuacions que desenvolupem són:

Creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Seguiment social i laboral de persones amb discapacitat a través d’EMS.

Gestió de programes, subvencions i licitacions adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat d’especials dificultats.

Gestió interna de Formació adaptada a cadascun dels llocs de treball existents, tant de personal tècnic com de persones usuàries, per a la millora de la ocupabilitat i les competències tant tècniques com psicosocials.

Dispositiu d’inserció laboral destinat a la integració de les persones treballadores en el mercat de treball ordinari, mitjançant el seguiment i acompanyament individualitzat, i la coordinació i cooperació permanent amb els agents socials i empresarials del territori.

Memòries d’activitat