Integracio Sòciolaboral

La Fundació El 7 és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb risc d’exclusió social a través del desenvolupament de les seves activitats laborals.

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Som una iniciativa social

Treballem amb i per persones

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció.

Dades anuals:

Professionals

Homes

Dones

No-binàries

Manteniment mobiliari urbà

Manipulats

Social clean

Palets

PRS

Obres, reformes i paleteria

Reparació contenidors

Brigada forestal

Serveis generals

Altres