Serveis de l’entitat

El 7 d’Astres ofereix serveis laborals articulats en Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS): un model de treball protegit adreçat a persones amb discapacitat que garanteix un treball remunerat amb l’objectiu d’assolir la seva inclusió social i laboral.

Serveis

Manteniment del mobiliari urbà

Brigades que realitzen reparacions i manteniment de mobiliari públic, com parcs infantils, i arranjament de la via pública.

Manipulats

Treball especialitzat en manipulació de productes industrials.

Social clean

Servei de bugaderia i neteja semi-industrial de proximitat per a empreses ubicades a Terres de l’Ebre.

Brigades Mediambientals

S’ocupa a diferents persones que duen a terme tasques de recollida selectiva, reparació de contenidors, neteja viària i també es gestiona una deixalleria

Jardineria

Brigades dedicades a diferents treballs de jardineria per diferents clients: ajuntaments, serveis de l’entitat, etc. Bàsicament es desbrossa, es talla gespa, es poda, etc.

Serveis generals

Oferim serveis de recepció, manteniment i neteja de les instal·lacions a diferents entitats i administracions públiques.