Reparació de contenidors de residus (PRS)

Activitat productiva dedicada a la reparació i manteniment de contenidors i palets a través d’un sistema especialitzat de termosoldadura.