Manteniment del mobiliari urbà

Brigades que realitzen reparacions i manteniment de mobiliari públic, com parcs infantils, i arranjament de la via pública.