Model de Governança

Fundació El 7 som una entitat independent i tenim autonomia organitzativa independent de l’administració pública o d’una empresa amb ànim de lucre: Treballem per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Formem part de Plataforma Educativa i destinem els romanents a assolir la nostra finalitat social.
Comptem amb un sistema de governança inclusiva.

ÒRGANS DE GOVERN

Fundació El 7 està regida per un Patronat format per professionals de l’àmbit de l’atenció a persones. Està representat per la Direcció General que delega en la Direcció Executiva la gestió diària dels diferents projectes i serveis que desenvolupem.

La direcció de l’entitat va de la mà de la direcció estratègica del grup Plataforma Educativa, una direcció compartida entre totes les entitats i que s’articula a través d’un equip de govern format per la Direcció General, tres Direccions Executives i una Gerència de Serveis.

Aquest sistema ens facilita un model governança transversal, orientat el bé comú i socialment responsable.

ÒRGANS DE GESTIÓ

 • Departament de Recursos Humans i Salut i Seguretat laboral.
 • Departament tècnic, Qualitat i RSC.
 • Departament de Digitalització, Tic i Comunicació.
 • Departament de Finances i Recerca.
 • Departament de Cooperació, voluntariat i participació.
 • Departament Jurídic.
 • Departament d’Internacionalització.
w

ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ

 • Comissió d’Ètica.
 • Comissió d’Igualtat.
 • Grup motor de Participació.
 • Voluntariat.

SINÈRGIES

Actuem complementàriament i col•laborativament per optimitzar recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones.

Dispositius participatius del grup d’entitats Plataforma Educativa

Voluntariat

Grup Motor Participació

Comissió Ètica

Igualtat

Publicacions d’interès

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

Codi Ètic

Eixos Identitat #1

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

Guia Participació

Eixos Identitat #6

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

Bases Pla d'Igualtat

Eixos Identitat #9

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

Pla de voluntariat

Eixos Identitat #12